Sdružení je právnickou osobou dle zákona o obcích. Vzniklo v roce 1993 a sdružuje k 30. 6. 2001 celkem 30 členských obcí okresů Tachov a Plzeň-sever. Hospodaří s členskými vklady obcí, které činí 650 Kč na jednoho obyvatele a byly složeny při podpisu smlouvy o sdružení.

Veškerou činnost na úseku hospodaření s odpady, která byla důvodem ke sdružení obcí provádí prostřednictvím obchodní firmy EKODEPON s. r. o., jejímž je jediným vlastníkem.  Zobrazit zvětšenou mapu... Je to provoz skládky komunálního odpadu, skládky inertního odpadu, sběr nebezpečné složky komunálního odpadu mobilní i prostřednictvím sběrných dvorů, svoz zbytkového komunálního odpadu a jeho velkoobjemové složky, a to pro členské obce a další obce regionu.

Kancelář sdružení se nachází v místě deponie komunálního odpadu na adrese:
SOČ, Náměstí 1. máje 62, 349 58 Černošín
tel.: 374 692107, 603 910878, e-mail: so.cernosin@tiscali.cz
IČO: 48 32 52 52, bankovní spojení: 26629-704/0600
Úřední hodiny jednatele sdružení: pondělí 8:00-12:00
Spojení mobilem v pracovní dny: 732 184284

Sdružení zajišťuje pro své členy i poradenství, právní servis a školení v problematice nakládání s odpady. Za tímto účelem uzavřelo dohodu o spolupráci s Účelovým sdružením obcí pro odpadové hospodářství Lazce (okres Domažlice) a spolupracuje i s dalšími sdruženími obcí Plzeňského kraje. Navázalo dobré kontakty se sdružením DONAU-WALD v SRN. V roce 1999 přistoupily obce sdružení ke smlouvě s firmou EKO-KOM a.s. Praha a zajišťují komunikaci mezi firmou a obcemi okresu na základě jejich pověření.

web d-sign: J.H.C.S.


CzechTek 2004 Boněnov Tachovsko   Prague Hotels   Policejní zásah CzechTek 2004   Mapa: Černošín - Tachovsko