Zpět na titulní stranu...
 Zpět na titulní stranu...
Aktuální informace

Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí Černošín
které se koná dne 5. června 2003 v Černošíně - v sále společenského klubu - nám. 1. máje 24

Program:   9:00   zahájení členské schůze
1.  kontrola usnesení
2.  kupní smlouva
3.  poskytnutí úvěru s.r.o. Ekodepon na nákup kompaktoru
4.  informace o rekonstrukci dozorčí rady
5.  zpráva o výsledcích Auditu za rok 2002
6.  různé, diskuse
 
Vzhledem k závažnosti projednávaných problémů žádám všechny členské obce, aby v případě,že se nemohou jednání účastnit prostřednictvím svých statutárních orgánů nebo delegátů, přenesly své hlasovací právo na jinou členskou obec.
Na vaši účast se těší                          
M. Plincelner  
předseda SOČ


Dne 18. 3. 2003 proběhla
od 900 hodin v areálu kina Mže, Hornická 1695, Tachov oslava 10. výročí založení Sdružení pro vybudování a provozování skládky Černošín.

K tomuto výročí byla vypracována 'Historie vzniku SOČ' a 'Vývoj společnosti EKODEPON, s.r.o.'