Ovce
Hned jak byla ovce stvořena, zjistila, že je ze všech zvířat nejslabší. Žila s neustálým strachem, že ji některé z jiných zvířat napadne, protože všichni byli silnější a útoční. Ovce nevěděla, jak se má bránit.
Vrátila se ke Stvořiteli a pověděla mu o svém trápení.
"Chceš něco, aby ses mohla bránit?", zeptal se chápavě Pán.
"Ano."
"A co třeba ostré kly?"
Ovce zavrtěla hlavou: "Jak bych se potom mohla pást? ... A navíc bych vypadala, že chci někoho napadnout."
"Chceš silné drápy?"
"To ne, ještě bych jich mohla zneužít!"
"Taky bys mohla prskat jedovaté sliny," pokračoval trpělivě Pán.
"O tom nemůže být ani řeč. Všichni by mne nenáviděli jako hada a odevšad by mne vyháněli."
"A co dva pořádné rohy?"
"Taky ne. Kdopak by mne pak ještě chtěl pohladit?"
"Ale aby ses mohla bránit, potřebuješ něco, čím bys mohla útočníkovi ublížit..."
"Ublížit? To v žádném případě nemůžu. To radši zůstanu taková, jaká jsem..."
_______________________________________

Skutečná síla člověka spočívá v jeho něze.


 <= předchozí příběh <=  ^^ zpět ^^  => další příběh =>