Poutníci
Jednoho večera přišel ke branám města unavený poutník. Posadil se do prachu u cesty a oslovil procházející ženu: "Ženo, jací lidé jsou v tomto městě?"
Žena se zamyslela, usmála se a zeptala se ho: "Jací lidé byli ve městě, odkud přicházíš ty?"
A poutník odpověděl: "Zlí, hádaví, lakotní, závistiví a pomlouvační!"
Žena pokývala hlavou a pravila: "Tak takoví lidé žijí i tady."
Příští večer přišel ke branám toho města jiný poutník a optal se té ženy, jací lidé přebývají v tomto městě a ona se ho opět zeptala, jací lidé žili tam, odkud on přichází a on odpoveděl: "Žili tam lidé poctiví, milí, přátelští a laskaví."
A žena se usmála a pravila: "Tak takoví lidé jsou i tady."


 <= předchozí příběh <=  ^^ zpět ^^  => další příběh =>