Schůzka se smrtí
Jednou mladý zbrojnoš vpadl bez dechu ke svému pánovi, který ho měl velmi rád, a prosil ho, aby mu půjčil svého nejlepšího koně, který byl tak rychlý, že se zdálo, že snad létá.
"A k čemu?" zeptal se sultán.
"Zahlédl jsem Smrt v zahradě a dělala směrem ke mně jakési znamení. Na koni jí uprchnu do Bassory a tam se na tržišti schovám. Smrt mne nenajde."
Sultán mu půjčil svého skvělého koně a mladík se s ním dal na útěk.
Sultán zatím sešel do zahrady a uviděl Smrt, která na něco čekala.
"Proč jsi hrozila mému zbrojnošovi?" zeptal se jí.
"Já jsem mu nehrozila," odpověděla Smrt. "Já jsem pouze zvedla zděšeně ruku. Říkala jsem si – jak to, že je teprve tady, když s ním mám schůzku za pět hodin na náměstí na trhu v Bassoře..?"


 <= předchozí příběh <=  ^^ zpět ^^  => další příběh =>